Záruka a reklamace

Na veškerý sortiment zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

  • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.
  • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
  • Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé nešetrným zacházením, vniklou kapalinou, způsobené povětrnostními vlivy, vysokou teplotou nebo neodbornou instalací.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
  • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
  • Při uplatnění záruky je nutné předložit záruční list (je-li k příslušnému zboží dodán) nebo doklad o koupi a přesný popis závady.
  • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.
  • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

 

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

 Firma: ROJKA s.r.o.
 Adresa: Chlumova 9, 586 01 Jihlava
 
 
 IČ: 26953145
 DIČ: CZ26953145
 Telefon: +420 567 306 541
 GSM: +420 731 482 251
 e-mail: info@rojka.cz 
 

Pracovní doba:

Pondělí - pátek  8:00-12:00   13:00-17:00 
 
Veškeré záruční i pozáruční opravy zajišťuje společnost ROJKA s.r.o. v souladu s obchodním zákoníkem.